estonia iq: 100.72

Neterland  iq: 100.74

Germany  iq: 100.82

Liechtenstein iq: 101.07

Finland iq: 101.22

Belarus  iq: 101.65

south korea iq: 102.35

china iq: 104.11

hong kong  iq: 105.37

singapore  iq: 105.89

taiwan  iq: 106.47

japan  iq- 107.15