10. medagascar GDP per capita $1599

9. Liberia GDP per capita $1557

8. Mozambique gdp per capita $1277

7. Niger  gdp per capita $1259

6. DR congo gdp per capita $1106

5. malawi  gdp per capita $993

4. Central african republic gdp per capita $979

3. somalia gdp per capita $ 925

2. south sudan gdp per capita $791

1. burundi gdp per capita $760